Jak wspierać “zielone” technologie?

Ministerstwo Środowiska zainicjowało programy, które mają promować “zielone” technologie. Wprowadzone dzięki temu produkty podbijają zagraniczne rynki i pomagają walczyć z zanieczyszczeniem środowiska.

Od 2010 roku innowacyjne polskie firmy z branży technologii środowiskowych mogą ubiegać się o udział w programie GreenEvo, stworzonym przez Ministerstwo Środowiska. Projekt wyłania najlepsze „zielone” technologie  i pomaga rozwijać je na zagranicznych rynkach. Laureaci GreenEvo, ponad 40 firm, oprócz prestiżowego tytułu zyskują też możliwość  uczestniczenia w misjach gospodarczych czy szkoleniach marketingowych,  mogą także liczyć na wsparcie finansowe i doradztwo prawne. Do tej pory przychody firm biorących udział w dwóch pierwszych edycjach programu wzrosły średnio o 30%, w tym pochodzące z eksportu o blisko 60%.

Dzięki projektowi GreenEvo, wspomniane firmy nie tylko zwiększyły swoje przychody, ale także przyczyniły się do ochrony środowiska.

Maszyna o nazwie „Biomasser”, wytwarzająca ekologiczne brykiety ze słomy i siana umożliwiła ograniczenie wycinki drzew w Tanzanii. Technologia innego producenta pozwala na wyprodukowanie ciekłego paliwa z plastiku i jest obecnie wprowadzana w Indiach, Tajlandii i na Słowacji. Istnieje wiele projektów i technologii, które odniosły podobny sukces – nie dziwi więc, że projekt GreenEvo znalazł się w ścisłym finale prestiżowego konkursu EPSA 2013 (ang.European Public Sector Award- Europejska Nagroda Sektora Publicznego), propagującego nowatorskie inicjatywy publiczne państw Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Ogłoszenie wyników planowane jest na 27 listopada br.

Technologie środowiskowe przedmiotem znaczących inwestycji publicznych i prywatnych w większości krajów świata. Skala tych inwestycji przekracza nawet nakłady na rozwiązania informatyczne i komunikacyjne. Dzięki nim możemy zapobiegać katastrofom ekologicznym, oczyszczać środowisko naturalne, ograniczać emisje zanieczyszczeń i tworzyć zielone miejsca pracy. Inwestycje w zielone technologie niezbędne niezależnie od tego, jak zamożne poszczególne krajepowiedziała Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska , przewodnicząca polskiej delegacji na COP19.

Drugim programem wspierającym zielone technologie jest GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych. Jego celem jest wsparcie finansowe konsorcjów naukowo-przemysłowych w obszarze poszukiwania i wdrożenia technologii przyjaznych środowisku. Program jest finansowany przez  Ministerstwo Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a na jego realizację przeznaczono 400 mln złotych.

W ramach GEKON o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe w 5 obszarach:

  • środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego,
  • efektywność energetyczna i magazynowanie energii,
  • ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód,
  • pozyskiwanie energii z czystych źródeł,
  • nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

W pierwszej edycji programu GEKON firmy i konsorcja otrzymały 280 milionów złotych -  120 mln na prace badawczo-rozwojowe i 160 mln na wdrożenia.

Stoisko informacyjne GreenEvo, COP19

Wróć