O roli gruntów użytkowych i lasów w powstrzymaniu skutków zmian klimatu na COP19/CMP9

W poniedziałek, 18 listopada, podczas konferencji klimatycznej COP19/CMP9, odbył się panel wysokiego szczebla dotyczący roli użytkowania gruntu i lasów w redukcji emisji dwutlenku węgla. Gospodarzami spotkania byli Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, reprezentujący polską prezydencję, Minister Środowiska Finlandii, Ville Matti Niinistö, Specjalny Wysłannik ds. Zmian Klimatu Prezydenta Indonezji, Rachmat Witoelar oraz Sekretariat UNFCCC.

Celem spotkania było rozpoczęcie dyskusji o potencjalnej roli sektora gruntów użytkowych i lasów w nowym reżimie klimatycznym, mającym zacząć obowiązywać od 2020 roku.

Różnorodne formy użytkowania gruntów, w tym także lasy, to ogromna szansa na zwiększenie możliwości pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. Tymczasem rozwój rolnictwa i infrastruktury czy częste pożary powodują wylesianie coraz większych terenów – w latach 2002-2005 wycinano średnio 7,3 mln hektarów rocznie. Ten proces jest źródłem prawie 20% światowej emisji gazów cieplarnianych.

Wiele państw podjęło inicjatywy i środki, które już w tym momencie prowadzą do bardziej racjonalnego wykorzystania gruntów użytkowych. Widoczne są postępy w programie REDD+ sprzyjającym redukcji emisji z wylesienia i degradacji lasów.

Uczestnicy panelu zgodzili się, by podczas budowania porozumienia zwrócić szczególną uwagę na przejrzystość i prostotę wprowadzanych rozwiązań. Prace muszą się także oprzeć na istniejących ustaleniach i wytycznych naukowych i metodologicznych. W celu osiągnięcia całkowitego porozumienia, wypracowane rozwiązania powinny być na tyle elastyczne, by można je było dostosować do każdego państwa, z uwzględnieniem panujących w nim specyficznych warunków.

Wróć