Obrady Segmentu Wysokiego Szczebla rozpoczęte

19 listopada, podczas sesji plenarnej tego dnia rozpoczęto obrady Segmentu Wysokiego Szczebla COP19/CMP9, które potrwają do 22 listopada. Podczas uroczystego otwarcia głos zabrali: premier Rzeczpospolitej Polskiej – Donald Tusk, Sekretarz Generalny ONZ – Ban Ki-moon, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ – John Ashe oraz sekretarz UNFCCC, Christiana Figueres.

Polski premier powitał wszystkich zgromadzonych gości i wyraził radość z faktu, że Konferencja Klimatyczna ponownie ma miejsce w Polsce. Podkreślił także, że od ostatniego szczytu klimatycznego, który odbywał się w Poznaniu w 2008 roku świat musiał sprostać kilku wyzwaniom. Jednym z nich był kryzys gospodarczy, który spowodował utratę miejsc pracy i utrudniał walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Szef polskiego rządu podkreślił także dwa czynniki, które wstrząsnęły rynkami energii na świecie: tragedia w Fukishimie, która spowolniła rozwój energetyki jądrowej i rewolucja łupkowa w USA, która pozwoliła na radykalne i efektywne kosztowo redukcje gazów cieplarnianych.

Premier przedstawił także polskie starania w walce ze zmieniającym się klimatem i redukcją emisji gazów cieplarnianych: Wzrostowi gospodarczemu w Polsce towarzyszyła redukcja emisji CO2. Od roku 1988, który jest wyznaczonym nam w Protokole z Kioto rokiem bazowym dla redukcji CO2, nasza gospodarka urosła o ponad 200%, a równocześnie obniżyliśmy emisję o 33%. Ciągle doskonalimy także unikatowy w skali świata krajowy system finansowania ochrony środowiska.

Odnosząc się do szczytu w Warszawie Donald Tusk powiedział: Mamy świadomość, że bez postępu negocjacyjnego w Warszawie, szczyt w Limie może nie zdążyć z wypracowaniem dalszych kroków, tym samym zagrażając osiągnięciu porozumienia w 2015 roku.

Kończąc swoje wystąpienie Polski Premier użył piłkarskiej metafory: Każdy piłkarz konkuruje z kolegami o miejsce na boisku, ale mecz wygrywa drużyna. Piłka nożna uczy nas właśnie tej zależności między konkurencją a współpracą. Negocjacje klimatyczne to konkurencja. Każdy chce dla siebie jak najlepszych warunków, co jest oczywiste, ale jesteśmy w jednej drużynie i tylko poprzez współpracę uda nam się sprostać wyzwaniu jakim są zmiany klimatu.

Kolejny mówca – Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ powitał wszystkich zgromadzonych gości i przyznał, że czuje się zaszczycony mogąc być w Warszawie. Podziękował również polskim organizatorom szczytu za gościnność. Mówiąc o spodziewanych rezultatach Konferencji, Ban Ki-moon podkreślił: Wszyscy w tej sali są za nie odpowiedzialni. Następnie Sekretarz Generalny ONZ przekazał najszczersze kondolencje Filipińczykom cierpiącym z powodu zniszczenia ich kraju przez tajfun Haiyan. W tym kontekście zaznaczył też, że porozumienia w zakresie ochrony klimatu podejmowane na poziomie Konwencji są wciąż niewystarczające, ale perspektywiczne.

John Ashe, Przewodniczący 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w swoim przemówieniu podkreślił zaszczyt jaki wiąże się z obecnością w Warszawie i zaznaczył: przyszłość Konwencji jest w naszych rękach. Przede wszystkim jednak przypomniał zgromadzonym, że: Wszyscy w tej sali, którzy stanowią rodzinę Organizacji Narodów Zjednoczonych muszą osiągnąć porozumienie do końca 2015 roku.

Uroczystość otwarcia obrad segmentu wysokiego szczebla zakończyła się przemówieniem Sekretarz Generalnej Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), Christiany Figueres, która podkreśliła, że Konferencja COP19/CMP9 to miejsce, w którym wszyscy odpowiedzialni jesteśmy za działania na rzecz ochrony klimatu.

Wróć