OSTATNIA TAKA PUSZCZA na korytarzach COP19

Przez cały czas trwania Konferencji Klimatycznej COP19/CMP9 na korytarzach prowadzących do sal plenarnych podziwiać można wystawę zdjęć Jana Walencika „ARBORES VITAE - ostatnia taka puszcza”. Składają się na nią wyjątkowe ujęciaz ostatniego na świecie lasu pierwotnego nizinnej strefy umiarkowanej - Puszczy Białowieskiej.

Na granicy Polski i Białorusi, obejmując powierzchnię półtora tysiąca kilometrów kwadratowych, rozpościera się niezwykła kraina – Puszcza Białowieska, ostatni na świecie las pierwotny nizinnej strefy umiarkowanej. To tutaj pośród sędziwych dębów i strzelistych pięćdziesięciometrowych świerków natura przez tysiąclecia cierpliwie wznosiła swoje sanktuarium, skarbnicę wiedzy o epokach minionych. Puszcza Białowieska jest miejscem unikatowym w skali nie tylko Europy, ale i całego świata. To niezwykle cenny punkt na nowej mapie Unii Europejskiej, wart szczególnej ochrony. W 1979 roku Puszcza została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako trzeci polski obiekt; w roku 1992  wpisano na nią także białoruską część Puszczy. Chroniona już przez Władysława Jagiełłę przetrwała przynajmniej częściowo w stanie nienaruszonym, dając schronienie niespotykanej liczbie gatunków zwierząt i roślin (ponad 14 tys. gatunków), z których wiele nie występuje już w żadnym innym miejscu na świecie, co czyni ją wyjątkowym obiektem przyrodniczym w skali całej planety. Puszcza nieodparcie – i słusznie – kojarzy się z żubrem, największym zwierzęciem Starego Kontynentu. Król Puszczy dzieli swój prastary dom ze wspaniałymi drapieżnikami: wilkami, kunami i rysiami, ale też z licznymi gatunkami owadów, ptaków i drobnych ssaków oraz roślin naczyniowych, mchów, porostów i grzybów. Dzisiaj na skutek nierozważnych działań człowieka znajduje się jednak w poważnym zagrożeniu. Aby zwrócić uwagę na ten problem, wybitny fotografik i dokumentalista Jan Walencik razem z żoną Bożeną uwiecznili białowieskie cuda natury na niesamowitych fotografiach i filmach, z których organizatorzy wystawy skomponowali obrazem i słowem opowieść o baśniowej krainie, jakiej nie znajdziemy nigdzie indziej na świecie.   

Podziwiając piękne fotografie Puszczy, warto pamiętać o słowach wielkiego miłośnika przyrody papieża Jana Pawła II, który dziesięć lat temu przekazał organizatorom wystawy jakże wymowne dziś przesłanie: Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech wołanie to nie pozostanie bez odpowiedzi.

Przeczytaj więcej o wystawie:

ARBORES VITAE - COP19 (PL).pdf

Wróć