Polska aktywnym partnerem Koalicji na rzecz Klimatu i Czystego Powietrza

21 listopada, podczas szczytu klimatycznego COP19/COP9 w Warszawie, odbyło się spotkanie w ramach Climate and Clean Air Coalition (CCAC). Polska, która dołączyła do Koalicji w lutym br., zaprezentowała swoje osiągnięcia w dziedzinie ochrony klimatu i powietrza.

Zaangażowanie w działania promujące zielony transport morski, partnerstwo w zakresie ograniczania emisji metanu związanej z wydobyciem ropy naftowej oraz podjęcie konkretnych kroków, by zredukować krótkotrwałe zanieczyszczenia atmosfery – to najważniejsze przesłanie dzisiejszego spotkania wysokich rangą przedstawicieli w ramach CCAC.

Jesteśmy dumni z faktu, że Polska jest członkiem CCAC. Uważamy tę organizację za ważne forum działania, wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z redukcją zanieczyszczeń innych niż dwutlenek węgla, a które negatywnie wpływają na ludzkie zdrowe i przyczyniają się do obniżenia produkcji rolnej. Ochrona powietrza i podniesienie jego jakości to jeden z priorytetów państwa polskiego. Dlatego cieszę się, że dyskusja o tych zanieczyszczeniach odbywa się przy okazji szczytu klimatycznego COP19/CMP9 – powiedziała Beata Jaczewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, przewodnicząca polskiej delegacji na szczyt COP19/CMP9.  

Minister Jaczewska odniosła się również do niektórych tematów poruszanych podczas spotkania. Jednym z nich był dokument Green Freight Call to Action, odnoszący się do efektywności energetycznej  transportu morskiego i zmniejszania jego wpływu na środowisko.

Polska strona pozytywnie odniosła się do tego dokumentu. Zdaniem Beaty Jaczewskiej nie tylko trzeba promować transport efektywny energetycznie i przyjazny środowisku, ale także efektywny kosztowo. Jednakże przyjęcie zobowiązań powinno być poprzedzone dyskusją, a wnioski z niej powinny zostać uwzględnione w dokumencie.

Ponadto minister Beata Jaczewska zaprezentowała osiągnięcia Polski w zakresie ochrony klimatu i powietrza. W 2011 r. emisje były niższe o 30% w porównaniu z rokiem 1988, przy czym wedle zobowiązań przyjętych w Protokole z Kyoto, powinny spaść o 6%. Obecnie realizowane są 42 programy ochrony powietrza. Tylko na programy ogólnokrajowe w latach 2006 – 2010 wydano ok. 7,6 mld złotych. Działania te powoli przynoszą pożądany skutek. Zgodnie z badaniami Inspekcji Ochrony Środowiska za rok 2012 jakość powietrza systematycznie się poprawia.

Polska od lat jest zaangażowana w poprawę jakości powietrza i wprowadza programy mające na celu redukcję emisji także związanych z krótkoterminowymi zanieczyszczeniami. Wprowadzamy regulacje Unii Europejskiej, podnosimy standardy czystości powietrza w całym kraju i chcemy brać udział w podobnych inicjatywach w skali światowej. Będziemy kontynuować nasze działania i wierzymy, że nasze zaangażowanie w to forum będzie wartościowe zarówno dla Polski jak i dla innych członków Koalicji – powiedziała Beata Jaczewska.

W lutym 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainicjował program KAWKA, którego budżet wynosi 800 mln złotych. Jego celem jest „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Polska wprowadza także z wielkim sukcesem System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), który polega na wydatkowaniu środków na cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych. Jednym z przykładów projektów realizowanych w ramach Programu Zielonych Inwestycji projekt "Gazela", który dotyczy niskoemisyjnego transportu miejskiego. Zatem jest zgodny z celami CCAC dotyczącymi redukcji emisji pochodzących z pojazdów ciężarowych i silników diesla.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Przewodnicząca polskiej delegacji na szczyt COP19/CMP9 podkreśliła także, że Koalicja powinna pozyskiwać nowych członków z racji tego, że tylko globalne wysiłki angażujące tyle krajów i organizacji jak tylko jest to możliwe, mogą zapewnić osiągnięcie wyznaczonych celów. Podkreśliła także, że Polska widzi potrzebę zaangażowania w Koalicję krajów z Europy Wschodniej i Centralnej w celu wykorzystania pełnego potencjału tego regionu.

***

CCAC jest instytucją skoncentrowaną na obniżeniu emisji metanu, sadzy i wodorofluorowęglowodorów. W praktyce oznacza to redukcję emisji sadzy i innych zanieczyszczeń związanych z produkcją cegieł, spalinami z silników diesla, emisjami z zakładów utylizacji odpadów, a także sadzy, która powstaje w wyniku wydobywania ropy i gazu i w końcu emisji z gospodarstw domowych, w tym z pieców grzewczych.

 

Wróć