Rozpoczęła się Konferencja COP19

Ogólny plan konferencji COP19:
http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/cop19cmp9_overview_schedule.pdf.

Lista tematycznych warsztatów i spotkań towarzyszących konferencji:
http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/meeting/7649/php/view/schedule.php.

Strona, na której codziennie rano będzie publikowany szczegółowy grafik spotkań na bieżący dzień szczytu:
http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/meeting/7649/php/view/dailyprogramme.php.

Wróć