Zielona sobota w Warszawie

Rowerem podczas szczytu klimatycznego

Miejski system roweru publicznego Veturilo z powodzeniem działa w Warszawie od sierpnia 2012 roku. W sobotę, 16 listopada 2013 r., o godz. 11.00 zapraszamy przedstawicieli mediów na rowerowy „Przejazd dla klimatu” z udziałem władz miasta, Ministerstwa Środowiska i delegatami szczytu klimatycznego.

Celem przejazdu jest podkreślenie roli, jaką transport rowerowy odgrywa w systemie zrównoważonego transportu miast i regionów. Rower zmienił swój charakter z rekreacyjnego na środek regularnych dojazdów, o czym świadczy m.in. ogromny sukces systemu bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich oraz rosnąca liczba rowerzystów na stołecznych drogach. Warszawski system Veturilo zaledwie rok po uruchomieniu został uznany za jeden z 10 najlepszych systemów rowerów miejskich na świecie.

Plan przejazdu:

11.00 – 11.30 - zgromadzenie na placu Bankowym,

11.30 – 12.00 - przejazd rowerowy trasą: plac Bankowy – al. Solidarności - Most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – ul. Jagiellońska – ul. Zamoyskiego - Stadion Narodowy,

12.00 – 12.20 – briefing prasowy przy stacji Veturilo obok Stadionu Narodowego.

Osoby zainteresowane udziałem w przejeździe rowerowym proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres ext.mswiatek@um.warszawa.pl. Uczestnicy nie posiadający własnego sprzętu będą mogli skorzystać z rowerów przygotowanych specjalnie na przejazd.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Prezydent m.st. Warszawy, przy współpracy z Europejską Federacją Cyklistów i SLOCAT i będzie jednym z elementów uświetniających 19. Sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych poświęconej polityce klimatycznej w sprawie zmian klimatu.

 

Tego samego dnia o godz. 14.00 zapraszamy przedstawicieli mediów na zwiedzanie najnowocześniejszej i największej w Polsce, warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Urząd m.st. Warszawy zapewnia bezpłatny przejazd na miejsce wydarzania. Specjalny, ekologiczny autobus wyruszy z przystanku „Rondo Waszyngtona 01” (al. Poniatowskiego, w kierunku mostu) o godz. 13.00. Zwiedzanie Czajki z przewodnikiem potrwa ok. 60 minut. Przejazd powrotny na pl. Bankowy (z przystankami pośrednimi „Rondo Waszyngtona”, „Centrum”) rozpocznie się o godz. 15.15. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia należy przesyłać na adres ext.mswiatek@um.wraszawa.pl do piątku, do godz. 15.00. Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska zgłoszonych osób, nazwę redakcji oraz telefon kontaktowy.

Przy wejściu na teren oczyszczalni konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości.

 

Więcej informacji o obu wydarzeniach:

Milena Świątek

Wydział Prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

tel. 22 44 333 86, 519 066 137

e-mail: ext.mswiatek@um.wraszawa.pl

 

Zobacz także:

www.um.warszawa.pl/dla-mediow

Wróć