Alstom

Alstom jest dumny ze współpracy z Rządem Polskim, który będzie gospodarzem tegorocznej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych(COP19) w Warszawie w dniach 11–22 listopada 2013 r.

Alstom jest światowym liderem w dziedzinie energetyki, przesyłu energii elektrycznej oraz transportu kolejowego, wyznaczającym kierunki w zakresie innowacyjnych oraz przyjaznych środowisku technologii.  Proponowane przez Alstom rozwiązania, na każdym etapie życia produktu – od wytworzenia poprzez codzienne jego użytkowanie, eksploatację i recycling – są dostosowane do potrzeb zrównoważonego rozwoju.

W sektorze energetycznym pracujemy nad maksymalizacją sprawności, trwałości i niezawodności rozwiązań we wszystkich technologiach wytwarzania energii. Na przykład oferowane przez Alstom turbiny wiatrowe wykorzystują technologię PURE TORQUE™®, która ogranicza konieczność postojów remontowych. Nasze turbiny gazowe oferują najwyższy poziom sprawności przy obciążeniach częściowych, tym samym wspierając integrację odnawialnych źródeł energii w systemach elektroenergetycznych. Realizowane przez Alstom projekty związane z budową i modernizacją elektrowni parowych zwiększają ich wydajność, zmniejszając jednocześnie emisję zanieczyszczeń do środowiska. Od 2002 r. dzięki zrealizowanym przez Alstom projektom nowych obiektów i retrofitom istniejących zmniejszyliśmy poziom zakumulowanych emisji CO2 o 207 mln ton rocznie  porównaniu ze stanem, który istniałby przy zastosowaniu starych rozwiązań technologicznych.

W sektorze przesyłu energii elektrycznej Alstom wspiera integrację odnawialnych źródeł energii z urządzeniami wysokiego napięcia prądu stałego i zmiennego i z rozwiązaniami z zakresu inteligentnych sieci energetycznych. Wykorzystujemy możliwości zarządzania danymi oferowane przez technologie cyfrowe w sieciach energetycznych. Zwiększamy wydajność przesyłu energii, wykorzystując sieci najwyższych napięć, tzw. „autostrady energetyczne”, do przesyłu dużych ilości energii na duże odległości. Wspieramy te technologie za pomocą rozwiązań z zakresu projektowania sieci i równoważenia rynku.

W sektorze transportu Alstom oferuje niskoemisyjny, energooszczędny i trwały tabor kolejowy oraz urządzenia na potrzeby komunikacji dalekobieżnej, regionalnej i miejskiej. Ograniczamy masę i energochłonność naszych pociągów, składów metra i tramwajów. Wprowadziliśmy innowację w postaci hamowania rekuperacyjnego z wykorzystaniem opracowanej przez nas stacji elektroenergetycznej HESOP, która zwraca do sieci energię odzyskaną z hamowania pociągu, co zapewnia oszczędność energii elektrycznej rzędu 15%. Pociągi produkowane przez Alstom podlegają w ponad 90% recyclingowi. Zapewniamy również wsparcie procesów wycofywania z eksploatacji przestarzałego taboru kolejowego.

Zapraszamy na oficjalną stronę: www.alstom.com