O COP14

COP19 nie będzie pierwszą Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Polsce. W grudniu 2008 w Poznaniu odbyła się COP14 (XIV Konferencja Stron Konwencji ramowej Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), wraz z czwartą sesją spotkania stron Protokołu z Kioto) i był to największy szczyt polityczny Europy zorganizowany do tej pory w Polsce i w tej części Europy.

Konferencję oficjalnie zorganizował Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a jej gospodarzem był rząd Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast przygotowania koordynowało Ministerstwo Środowiska RP. W COP14 wzięło udział ponad 12 tysięcy uczestników: ponad 190 delegacji rządowych, którym przewodzili ministrowie do spraw środowiska i zmian klimatu, instytucje międzynarodowe, organizacje środowiskowe, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe i media.

COP14 okazała się wielkim sukcesem organizacyjnym. Na ten sukces składa się kilka czynników, takich jak dobrze przygotowana i dobrze zarządzana infrastruktura hotelowa, a także system rejestracji gości, wygodny transport uczestników szczytu czy wprowadzenie unikalnych aplikacji mobilnych, które ułatwiły uczestnikom dostęp do niezbędnych informacji, takich jak: najbardziej aktualne rozkłady jazdy autobusów i tramwajów, plan targów MTP, podstawowy słownik angielsko-polski lub codzienny program COP14. W trakcie konferencji miało miejsce ponad 150 imprez dodatkowych. Niektóre z rozwiązań wprowadzonych podczas COP14 spotkały się z na tyle dobrym przyjęciem, że stały się one stałym elementem wykorzystywanym podczas kolejnych konferencji w sprawie zmian klimatu.

Organizując COP14 Polska pokazała, że potrafi sprostać wysokim standardom ONZ w zakresie możliwości i umiejętności organizacyjnych. Uczestnicy i obserwatorzy mieli wyjątkową okazję poznania Polski - jej piękna i bogatej oferty kulturalnej. W tym roku Polska ponownie podejmuje wyzwanie. Zanim spotkamy się w Warszawie, zachęcamy do przypomnienia sobie najbardziej pamiętnych chwil i miejsc z COP14!