EMAS

Najwyższe standardy ochrony środowiska za sprawą EMAS

 

System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest użytecznym narzędziem tworzenia  w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią.

EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) to unijny instrument ochrony środowiska, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Wymagania EMAS pomagają wdrażać organizacjom systemowe rozwiązania zapewniające osiągnie celów biznesowych w zgodzie z wymaganiami ochrony środowiska. EMAS to także wiarygodny system raportowania oddziaływań organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.

Ministerstwo Środowiska jest zarejestrowane w EMAS i w swojej działalności stosuje się do stawianych przez system najwyższych wymagań w zakresie ochrony środowiska.

Jako Ministerstwo odpowiedzialne za COP19 przywiązuje również szczególną uwagę do aspektów środowiskowych związanych organizacją oraz prowadzeniem dużego, międzynarodowego wydarzenia jakim jest konferencja klimatyczna.