LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.

Polski oddział LeasePlan rozpoczął swoją działalność w 2001 roku i jest częścią globalnego koncernu LeasePlan Corporation N.V. – największego dostawcy usług Car Fleet Management na świecie, który obchodzi w tym roku 50-lecie swojego istnienia. Obecnie LeasePlan Polska zarządza flotą ponad 20 000 samochodów, dla przeszło 800 klientów. Zgodnie z danymi Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów – spośród zrzeszonych w tej organizacji firm CFM, LeasePlan posiada największy udział w rynku wyłącznego zarządzania oraz wynajmu długoterminowego i zajmuje 1 pozycję na polskim rynku Car Fleet Management. LeasePlan oferuje rozwiązania z zakresu zarządzania flotą dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Firma opiera swoją działalność na wysokiej jakości i innowacyjności usług. Oferta LeasePlan skierowana jest zarówno do dużych korporacji międzynarodowych jak i firm o lokalnym zasięgu działalności.

LeasePlan od lat rozwija ofertę zarówno w zakresie rozwiązań promujących eko-mobilność, jak i modeli pojazdów hybrydowych, czy elektrycznych. Od 2007 roku LeasePlan prowadzi program GreenPlan, którego celem jest rekompensata emisji CO2, poprzez sadzenie drzew, które są w stanie całkowicie zaabsorbować wyemitowany przez flotę klienta dwutlenek węgla. W ramach programu GreenPlan, w ciągu pięciu ostatnich lat LeasePlan zasadził już przeszło 42 tys. drzew rekompensując w ten sposób emisję około 30 tys. ton CO2 przez floty klientów. GreenPlan pozwala również na dobór aut pod kątem jak najniższej emisji CO2, co przekłada się na realne korzyści finansowe dla klientów, dzięki ograniczonemu zużyciu paliwa. Firma oblicza emisję CO2 dla całej floty oraz dla każdego pojazdu osobno na podstawie ich przebiegów oraz ilości zużywanego paliwa, dzięki czemu możliwy jest nie tylko właściwy dobór aut, ale także bieżące monitorowanie ich eksploatacji.

LeasePlan był już partnerem w tym zakresie zarządzania flotą podczas COP14 w Poznaniu w 2008 r. Na wsparcie przygotowań i organizacji Konferencji COP14 składało się wiele aktywności: począwszy od stworzenia i administrowania bazą dostawców usług transportowych, przez planowanie tras i organizację transportu delegacji, po zarządzanie flotą pojazdów obsługujących szefów delegacji zagranicznych. Sprawna obsługa uczestników Konferencji była możliwa dzięki użyciu nowoczesnej floty samochodowej, która została dobrana z jednej strony pod względem wygody użytkowników, z drugiej zaś – ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki użyciu po raz pierwszy w Polsce na taką skalę nowoczesnych technologii spalania wodoru oraz CNG, możliwe było znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W przypadku floty obsługującej COP14 emisja CO2 została ograniczona z około 5 500 kg w przypadku zastosowania tradycyjnej technologii (benzyna oraz olej napędowy) do ok. 2 100 kg przy zastosowaniu wodoru oraz gazu CNG (redukcja o ok. 60%). Oprócz zminimalizowania wpływu samochodów na środowisko, LeasePlan zdecydował się także podjąć działania rekompensujące ten wpływ. Wiosną 2009 roku firma zasadziła 300 drzew, które w ciągu ok. jednego roku zaabsorbowały CO2 wyemitowany podczas Konferencji.

Doświadczenie w zarządzaniu flotą oraz zaangażowanie w zagadnienia ochrony środowiska znalazły się wśród czynników, które zdecydowały wówczas o podjęciu współpracy z LeasePlan przez Ministerstwo Środowiska.