Prezydent COP19/CMP9

Minister J.E. MARCIN KOROLEC, Prezydent COP19/CMP9

Prawnik, wieloletni pracownik administracji rządowej i negocjator. W polityce ochrony środowiska dąży do zrównoważenia potrzeb ekologii i ekonomii, tak by harmonijnie łączyć ochronę środowiska i rozwój gospodarczy. Uznaje ochronę środowiska za dziedzinę interdyscyplinarną, mającą bezpośredni wpływ na wiele innych obszarów i opartą w znacznej mierze o uzgodnienia i standardy międzynarodowe.

Przez ostatnie dwie kadencje rządu na stanowisku podsekretarza stanu w resorcie gospodarki. Był tam odpowiedzialny m.in. za horyzontalne sprawy europejskie (energię, konkurencyjność i handel zagraniczny oraz zmiany klimatu).

Wzorce profesjonalnej służby publicznej czerpie z modelu francuskiego – ukończył studia w Ecole Nationale d’Administration w Paryżu, wcześniej także Uniwersytet Warszawski, najpierw na Wydziale Historii, a następnie Prawa i Administracji.

Zawodowo związany z integracją Polski do struktur Unii Europejskiej. Wieloletni współpracownik Jana Kułakowskiego, Pełnomocnika rządu ds. negocjacji o członkostwo RP w UE, w którego zespole odpowiadał za takie obszary negocjacji jak swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, rolnictwo, polityka konkurencji, polityka ochrony konsumentów. W latach 2001–2004 w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w gabinecie minister Danuty Hübner prowadząc pracował na rzecz przygotowań Polski do wejścia do UE.

Doświadczenie w pracy w obszarze integracji europejskiej zdobywał także jako prawnik (m.in. poprzez wdrażanie podstaw legislacji europejskiej do polskiego prawa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych) oraz poprzez działalność doradczą w zakresie funduszy unijnych.

Zaangażowany w zarządzanie instytucjami związanymi z ochroną środowiska i klimatu, zarówno polskimi jak i międzynarodowymi. Od 2010 członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Reprezentuje Polskę w Radzie Międzynarodowej Agencji ds. Energii Odnawialnej (IRENA). Członek Rady Doradczej UE ds. Gazu Unia Europejska-Rosja.

Jest autorem publikacji naukowych na temat polskich negocjacji akcesyjnych oraz wykładowcą akademickim.
Zna biegle języki angielski i francuski. Ma 43 lata. Prywatnie mąż Olgi i ojciec czwórki dzieci. Jego pasje to biegi długodystansowe i narciarstwo.