The Global Landscapes Forum

16-17 listopada 2013, Uniwersytet Warszawski

Jednym z wydarzeń towarzyszących COP19/CMP9 będzie the Global Landscapes Forum (będący połączeniem odbywających się w ubiegłych latach Forest Day oraz Agriculture and Rural Development Day) – panel dyskusyjny, podczas którego omówione zostaną kwestie wpływu krajobrazu na politykę w zakresie zmian klimatu i założenia zrównoważonego rozwoju.

Krajobraz obejmuje zarówno widoczne cechy pokrycia terenu, jak i wszystkie organizmy żywe, a zatem również ludzi. Różne komponenty krajobrazu zaspokajają odmienne potrzeby, dostarczają człowiekowi produkty niezbędne do życia i rozwoju ekonomicznego. Zmiana jednego elementu ma wpływ na pozostałe komponenty krajobrazu.

Podczas dotychczasowych negocjacji UNFCCC, rolnictwo, leśnictwo i inne formy użytkowania terenu były rozpatrywane oddzielnie, na różnych szczeblach politycznych. W trakcie the Global Landscapes Forum, naukowcy, negocjatorzy, politycy, eksperci ds. rozwoju, przedstawiciele sektora prywatnego i mediów zainteresowani rolnictwem, leśnictwem oraz zagadnieniami pokrewnymi, będą mieli okazję wspólnie omówić rolę krajobrazu w kontekście polityki klimatycznej. COP19 w Warszawie wyznaczy mapę dojścia do wiążącego, globalnego porozumienia w 2015 roku w Paryżu. Mając to na uwadze, organizatorzy the Global Landscapes Forum postanowili omówić najważniejsze wyniki badań oraz studia przypadków w zakresie następujących tematów:

  1.     Inwestowanie w zrównoważony krajobraz w celu ochrony lasów i gospodarstw rolnych
  2.     Polityka i zarządzanie krajobrazem w leśnictwie, rolnictwie i innych formach użytkowania terenu
  3.     Synergia pomiędzy adaptacją i mitygacją zmian klimatu w krajobrazach leśnych i rolniczych
  4.     Krajobrazy związane z bezpieczeństwem żywności i żywienia


Podczas forum wypowiedzą się Minister Środowiska i prezydent COP19/CM9, Marcin Korolec;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Kalemba; przewodniczący Międzynarodowego Panelu Klimatycznego (IPCC), Rajendra Pachauri; Prezes Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Peter Bakker; Wiceprezes Grupy ds. Zrównoważonego Rozwoju w Banku Światowym, Rachel Kyte, oraz około osiemdziesięciu innych specjalistów wysokiego szczebla.