Zasady posługiwania się logotypem COP19

Każde użycie logotypu Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP19/CMP9 musi zostać zatwierdzone przez jego wyłącznego właściciela - Ministerstwo Środowiska. Zasady posługiwania się logotypem COP19 określa regulamin dostępny poniżej.

Podmiot występujący o uzyskanie licencji na wykorzystanie logo musi złożyć pisemny wniosek osoby upoważnionej do Ministerstwa Środowiska, zgodnie z dostępnym do pobrania wzorem. Podpisany i zeskanowany wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres: michal.szaferski@mos.gov.pl

Zgoda na korzystanie z logotypu zostanie przekazana wraz z odpowiednim logotypem oraz zasadami wykorzystywania logo COP19 na adres wnioskodawcy. Wzór oficjalnej zgody dostępny jest poniżej i stanowi jedyny wzór oficjalnej zgody na posługiwanie się logotypem COP19.